Magdalena Koźluk

Magdalena Koźluk
Pedagog

Terapeuta SI  II stopnia, praktyk specjalizujący się w pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera, terapeuta stosowanej analizy zachowania.