Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Płocku zgłosiła do budżetu obywatelskiego projekt zakupu
nowoczesnego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci – Platformę Badań Zmysłów.

ZWRACAMY SIĘ DO WAS Z GORĄCĄ PROŚBĄ O ODDANIE GŁOSU NA NASZ PROJEKT
Więcej informacji

Sample Title

Od poniedziałku 16 marca 2020r. wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Poradni . Ma to związek z zagrożeniem epidemicznym na terenie kraju.

W dniach 16.03.2020r.-25.03.2020r. Poradnia będzie czynna
w godzinach 700 – 1500

Przede wszystkim zachęcamy, namawiamy i przekonujemy do tego, by maksymalnie ograniczyć i przełożyć w czasie – jeśli jest to możliwe – osobiste wizyty w Poradni.

Informuję, że można skorzystać z załatwienia sprawy drogą elektroniczną, bądź telefoniczną.

mail: ppp1@zjoplock.pl

telefon: 24 367-23-23

Wtamy w Poradni Nr. 1

Title Separator

Do zadań poradni należy:

diagnozowanie dzieci i młodzieży
udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych

Dzieci od 0 -3

Dzieci w wieku przedszkolnym

Uczniowie szkół podstawowych

Młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych

Naszą pomocą obejmujemy

Title Separator
Dzieci zdolne
Dzieci z przewlekłymi problemami zdrowotnymi
Dzieci z innymi nieprawidłowościami w rozwoju

Zaburzeniami integracji sensorycznej
Zaburzeniami odruchów neurorozwojowych INPP
Opóźniony rozwój mowy

Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie
Dzieci z przewlekłymi problemami zdrowotnymi
Dzieci stawiające przed rodzicami wyzwania rozwojowe i wychowawcze
Dzieci z innymi nieprawidłowościami w rozwoju

Zaburzeniami integracji sensorycznej
Zaburzeniami odruchów neurorozwojowych INPP
Opóźniony rozwój mowy
replika rolex

Dokumenty i wnioski do pobrania

Nasi Specjaliści

Title Separator
  • Adres

    Ul. Tadeusza Gajcego 7, 09-400 Płock

  • Telefon

    +(48) 24 367-23-23