Aktualności

Title Separator

Od dnia 04.10.2021 r. siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 znajduje się przy ul. Szymona Kossobudzkiego 7 (wejście -> bramka od ul. Wiktora Hipolita Gawareckiego).

Pomimo stanu pandemii dzieci, uczniowie oraz rodzice z terenu działania Poradni w okresie pandemii mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Nasza placówka w formie stacjonarnej. Działania podejmowane w ramach pomocy realizowane są zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS- CoV-2.

Jak korzystać z pomocy Poradni w okresie pandemii?
Pomoc pedagogiczna w okresie pandemii
Pomoc psychologiczna w okresie pandemii
Pomoc logopedyczna w okresie pandemii

Sample Title

Od poniedziałku 16 marca 2020r. wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Poradni . Ma to związek z zagrożeniem epidemicznym na terenie kraju.

W dniach 16.03.2020r.-25.03.2020r. Poradnia będzie czynna
w godzinach 700 – 1500

Przede wszystkim zachęcamy, namawiamy i przekonujemy do tego, by maksymalnie ograniczyć i przełożyć w czasie – jeśli jest to możliwe – osobiste wizyty w Poradni.

Informuję, że można skorzystać z załatwienia sprawy drogą elektroniczną, bądź telefoniczną.

mail: ppp1@zjoplock.pl

telefon: 24 367-23-23

Wtamy w Poradni Nr. 1

Title Separator

Do zadań poradni należy:

diagnozowanie dzieci i młodzieży
udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych

Dzieci od 0 -3

Dzieci w wieku przedszkolnym

Uczniowie szkół podstawowych

Młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych

Naszą pomocą obejmujemy

Title Separator
Dzieci zdolne
Dzieci z przewlekłymi problemami zdrowotnymi
Dzieci z innymi nieprawidłowościami w rozwoju

Zaburzeniami integracji sensorycznej
Zaburzeniami odruchów neurorozwojowych INPP
Opóźniony rozwój mowy

Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie
Dzieci z przewlekłymi problemami zdrowotnymi
Dzieci stawiające przed rodzicami wyzwania rozwojowe i wychowawcze
Dzieci z innymi nieprawidłowościami w rozwoju

Zaburzeniami integracji sensorycznej
Zaburzeniami odruchów neurorozwojowych INPP
Opóźniony rozwój mowy
replika rolex

Dokumenty i wnioski do pobrania

Nasi Specjaliści

Title Separator
  • Adres

    Ul.  Szymona Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

  • Telefon

    +(48) 24 367-23-23
Skip to content