Wtamy w Poradni Nr. 1

Title Separator

Do zadań poradni należy:

diagnozowanie dzieci i młodzieży
udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych

Dzieci od 0 -3

Dzieci w wieku przedszkolnym

Uczniowie szkół podstawowych

Młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych

Naszą pomocą obejmujemy

Title Separator
Dzieci zdolne
Dzieci z przewlekłymi problemami zdrowotnymi
Dzieci z innymi nieprawidłowościami w rozwoju

Zaburzeniami integracji sensorycznej
Zaburzeniami odruchów neurorozwojowych INPP
Opóźniony rozwój mowy

Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie
Dzieci z przewlekłymi problemami zdrowotnymi
Dzieci stawiające przed rodzicami wyzwania rozwojowe i wychowawcze
Dzieci z innymi nieprawidłowościami w rozwoju

Zaburzeniami integracji sensorycznej
Zaburzeniami odruchów neurorozwojowych INPP
Opóźniony rozwój mowy
replika rolex

Dokumenty i wnioski do pobrania

Nasi Specjaliści

Title Separator
  • Adres

    Ul. Tadeusza Gajcego 7, 09-400 Płock

  • Telefon

    +(48) 24 367-23-23