Pracownicy administracji

Monika Piórkowska – Samodzielny referent

Anna Głowińska – Starszy referent

Marta Nowacka – Sekretarka

Emilia Rędzińska – Sekretarka

Jolanta Dorabialska – Lekarz

Andrzej Samoraj – Inspektor ds. BHP