Dzieci w wieku przedszkolnym

Zajęcia grupowe dla dzieci 5 i 6 – letnich:

 1. „Bajkoterapia”- zajęcia profilaktyczne wspomagające rozwój inteligencji emocjonalnej (zajęcia na terenie placówek)
 2. „Stacja koncentracja”– zajęcia dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi, deficytami analizatora wzrokowego lub słuchowego.
 3. „Terapia ręki” – zajęcia ukierunkowane na wspieranie sprawności motoryki małej i grafomotoryki.
 4. „Matematyczne rozgrywki”– zajęcia z zakresu wspomagania rozwoju dziecięcego liczenia oraz operacyjnego rozumowania.
 5. Zajęcia usprawniające funkcje wzrokowe dla dzieci słabo widzących.
 6. „Mówię poprawnie – szumki” – zajęcia logopedyczne dla dzieci 6 – letnich z nieprawidłową realizacją głosek szumiących.
 7. „Powiedz komuś” – zajęcia dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dotyczące przeciwdziałania przemocy seksualnej.

Zajęcia indywidualne:

 1. Terapia Integracji Sensorycznej SI.
 2. Terapia behawioralna dla dzieci autystycznych.
 3. Terapia logopedyczna, w tym: terapia zaburzeń mowy, terapia neurologopedyczna, terapia wszelkich wad wymowy oraz terapia dzieci z uszkodzeniem słuchu.
 4. Terapia psychologiczna ukierunkowana na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka.
 5. Usprawnianie funkcji wzrokowych.
Skip to content