Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

Zajęcia grupowe

 1. Zajęcia przeciwdziałające przemocy i cyberprzemocy dla uczniów z klas I – III gimnazjum.
 2. „Jak radzić sobie ze stresem” – zajęcia psychoedukacyjne (na terenie szkół).
 3. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej „Planowanie kariery zawodowej – czynniki wyboru zawodu” (na terenie szkół).
 4. „Podnoszenie samooceny młodzieży gimnazjalnej” – zajęcia warsztatowe.
 5. „Trening zastępowania agresji” – zajęcia warsztatowe.
 6. „Mówię płynnie” – zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z zaburzeniami płynności mowy (jąkanie).
 7. „Jak pisać życiorys i podanie” – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 8. „Skuteczne uczenie się” – zajęcia warsztatowe.
 9. „Powiedz komuś” – zajęcia dla uczniów klas I -III dotyczące przeciwdziałania przemocy seksualnej.

Zajęcia indywidualne

 1. Indywidualna terapia psychologiczna.
 2. Badanie preferencji zawodowych uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Terapia opóźnień neurorozwojowych metodą INPP ( integracji i wygaszania odruchów) , ukierunkowana na poprawę ogólnego funkcjonowania szkolnego.
Skip to content