Dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

  1. Konsultacyjny Punkt Wczesnej Interwencji dla dzieci w wieku od urodzenia do 4 roku życia z nieharmonijnym i zakłóconym funkcjonowaniem w poszczególnych sferach rozwojowych, w tym z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, uszkodzeniami wzroku, słuchu, autyzmem.
  2. Indywidualne wszechstronne wspomaganie rozwoju dla dzieci w wieku od urodzenia do 4 roku życia z nieharmonijnym i zakłóconym funkcjonowaniem w poszczególnych sferach rozwojowych.
  3. Indywidualna terapia surdologopedyczna dla dzieci z uszkodzeniem słuchu.
  4. Indywidualna stymulacja słuchu metodą Johannes IAS dzieci w wieku od 3 do 4 roku życia z opóźnionym rozwojem mowy, o różnym podłożu, w tym autystycznych.
  5. Zajęcia grupowe z cyklu „Już mówię” dla dzieci 3 – letnich z opóźnionym rozwojem mowy.
  6. Konsultacje neurologopedyczne dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lat, które mają trudności w ssaniu, gryzieniu i połykaniu pokarmów. Instruktaż masażu logopedycznego i kształtowania funkcji pokarmowych.
  7. Punkt informacyjny dla rodziców dzieci z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta i inne) z terenu powiatu.
Skip to content