Oferta dla rodziców

 1. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 2. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem.
 3. Spotkania z rodzicami uczniów gimnazjum ukierunkowane na wspieranie dziecka w wyborze zawodu i szkoły.
 4. Prelekcje dla rodziców dzieci w wieku 3 – 4 lata, dotyczące prawidłowego rozwoju mowy u dzieci, profilaktyki logopedycznej oraz najczęściej występujących wad wymowy.
 5. Prelekcje dla rodziców dzieci w wieku 5 – 6 lat dotyczące gotowości szkolnej.
 6. Prelekcje dla rodziców „Wskaźniki rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”.
 7. Warsztat dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym „W co się bawić?”.
 8. Prelekcje dla rodziców dzieci kończących edukację wczesnoszkolną.
 9. Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców ukierunkowane na usprawnianie u dzieci motoryki dużej, małej i grafomotoryki.
 10. Mediacje między rodzicami a dziećmi realizującymi obowiązek szkolny na drugim (klasy IV – VI szkoły podstawowej), trzecim (gimnazjum) i czwartym etapie edukacyjnym (szkoły ponadgimnazjalne).
 11. Konsultacje i porady psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.
 12. Dyżury dla rodziców w placówkach przedszkolnych po badaniach przesiewowych.
 13. Dyżury logopedyczne.
 14. Dyżury dla rodziców w szkołach i placówkach w ramach wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
 15. „Dobre rodzicielstwo” – warsztaty dla rodziców zainteresowanych rozwijaniem umiejętności wychowawczych oraz poprawianiem własnych relacji z dzieckiem.
 16. Udział w zebraniach z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym przed badaniami przesiewowymi.
 17. „Internet tak uzależnienie nie” – warsztaty dla rodziców.
Skip to content