Inne formy pomocy

 1. Badania przesiewowe (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) dla dzieci 5 i 6 – letnich, prowadzone na terenie placówek.
 2. Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych u dzieci 3 – 4 – letnich.
 3. Diagnoza:
  • psychologiczna,
  • pedagogiczna,
  • logopedyczna,
  • procesów Integracji Sensorycznej (SI),
  • opóźnień neurorozwojowych metodą INPP,
  • diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta i inne).
 4. Okresowa terapia logopedyczna.
 5. Konsultacje logopedyczne.

Ponadto Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem z rejonu miasta Płock, powiatu płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej obejmowane są dzieci i rodzice z terenu miasta Płocka.

Skip to content