O nas

Misja Poradni

Title Separator

Misją Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży wszechstronnej  i profesjonalnej pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom wsparcia związanego z wychowaniem i kształceniem dzieci oraz młodzieży w duchu poszanowania każdego klienta, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby.

„Tyle człowiek wart, ile drugiemu może pomóc.”

 Julian Aleksandrowicz

Wizja Poradni

Title Separator

Tworzymy placówkę przyjazną dzieciom i młodzieży, umożliwiającą ich wszechstronną stymulację i zapewniającą korzystne warunki do ich optymalnego rozwoju. Zdobywamy zaufanie rodziców i nauczycieli, mogących znaleźć u nas rzetelną i profesjonalną pomoc i wsparcie związane ze wspomaganiem rozwoju, wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Nieustannie zwiększamy skuteczność naszych oddziaływań poprzez doskonalenie umiejętności rozpoznawania potrzeb naszych klientów i  środowiska lokalnego oraz oferowanie pomocy adekwatnej do oczekiwań. W celu podwyższania jakości świadczonych usług i zapewnienia jak najwyższego standardu działań stale doskonalimy nasze umiejętności w zakresie diagnozy i terapii. Systematycznie poszerzamy naszą ofertę, obejmując pomocą jak najszersze grupy dzieci i młodzieży, uwzględniając potrzeby i oczekiwania środowiska oraz w sposób  profesjonalny i rzetelny odpowiedzialnie wspomagając wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny.

„Dążenie do doskonałości to zadanie na całe życie”

Sosai Masutatsu Oyama

Rys Historyczny

Title Separator
2001

26 czerwca Rada Miasta Płocka uchwałą nadała Poradni nazwę: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku.

1999

1 stycznia w związku z reformą terytorialną państwa następuje zmiana organu prowadzącego. Powiat Płocki Grodzki przejmuje te zadanie od Kuratora Oświaty. Z dniem 1 kwietnia Zespół Placówek Pedagogiczno – Pedagogicznych zostaje rozwiązany i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 funkcjonuje dalej samodzielnie.

1993

Poradnie Wychowawczo –Zawodowe zostają przekształcone w Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. Wojewódzka Poradnia Wychowawczo – Zawodowa zostaje przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Płocku i wraz z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym tworzy Zespół Placówek Psychologiczno – Pedagogicznych.

1987

Wojewódzka Poradnia Wychowawczo – Zawodowa otrzymuje własny budynek przy ul. 21 Stycznia 7 w Płocku.

1976

W związku z reformą administracyjną kraju z istniejącej Poradni wyłoniono Wojewódzką Poradnię Wychowawczo – Zawodową i Poradnię Rejonową.

1966

Przeniesienie Poradni do lokalu w Domu Broniewskiego w Płocku, ul. Kościuszki 24. Dla potrzeb Poradni udostępniono 3 gabinety. Stopniowo powiększała się kadra. W roku 1976 liczyła 8 osób.

1965

Powstanie Powiatowej Poradni Wychowawczo –Zawodowej z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku. Kadra liczyła 3 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Skip to content