Teren działania poradnii

PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 09-400 Płock,
ul. Gałczyńskiego 7
Miejskie Przedszkole Nr 10 09-400 Płock,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a
Miejskie Przedszkole Nr 14 09-400 Płock,
ul. Miodowa 8/1
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 09-400 Płock,
ul. Piasta Kołodzieja 4
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 09-400 Płock,
ul. Zgliczyńskiego 8
Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Małego Księcia 09-400 Płock,
ul. Szymona Kossobudzkiego 10
Miejskie Przedszkole Nr 19 09-400 Płock,
ul. Słowackiego 27
Miejskie Przedszkole Nr 21 09-400 Płock,
ul. Mikołaja Reja 4
Miejskie Przedszkole Nr 27 09-400 Płock,
ul. Mikołaja Reja 28
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi 09-410 Płock,
ul. Harcerska 2
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne Słoneczna Kraina 09-408 Płock,
ul. Gościniec 48
„Niebieski Domek” Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem 09-402 Płock,
ul. Mickiewicza 10/4

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

1 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 w SOSW Nr 1 09-400 Płock,
ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24
2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi  Nr 3 09-400 Płock,
ul. Kossobudzkiego 7
3 Szkoła Podstawowa Nr 13 09-402 Płock,
ul. Sierpecka 15
4 Szkoła Podstawowa Nr 16 09-400 Płock,
ul. Piasta Kołodzieja 7
5 Szkoła Podstawowa Nr 17 09-400 Płock,
ul. Miodowa 18
6 Szkoła Podstawowa Nr 18 09-400 Płock,
ul. Jasna 8
7 Szkoła Podstawowa Nr 20 09-408 Płock,
ul. Korczaka 10
8 Szkoła Podstawowa Nr 21 09-402 Płock,
ul. Chopina 62
9 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 09-402 Płock,
ul Słoneczna 65
9 „Niebieski Domek” Pierwsza Niepubliczna Szkoła Specjalna dla Dzieci z Autyzmem 09-402 Płock,
ul. Mickiewicza 10/4

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

1 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 09-400 Płock,
ul. Ignacego Łukasiewicza 11
2 Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 09-400 Płock,
ul. Mościckiego 4
3 Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie 09-400 Płock,
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7
4 Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 6 w SOSW Nr 2 09-400 Płock,
ul. Lasockiego 14
5 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW Nr 2 09-400 Płock,
ul. Lasockiego 14

 

Skip to content