Bezpieczna więź

„W życiu każdego człowieka są ważne osoby, dzięki którym czujemy się bezpiecznie, odkrywamy świat. To poczucie bezpieczeństwa sprawia, że łatwiej nam budować relacje z innymi ludźmi.

Bezpieczna więź rodzice − dziecko, zwana także przywiązaniem, to relacja oparta na dostępności fizycznej i emocjonalnej rodziców.

Rozwija się ona od pierwszych dni życia dziecka i jest relacją dwustronną. Najczęściej pierwszą postacią, z którą dziecko nawiązuje więź, jest rodzic, który więcej czasu spędza z dzieckiem i dzięki temu częściej ma szansę odpowiadać na wysyłane przez dziecko sygnały informujące o potrzebach…”

Więcej na temat bezpiecznej więzi znajdziecie Państwo w poniższej broszurze.

Bezpieczna więź – https://www.edukacja.fdds.pl/d5091765-a677-47d8-838a-a523b977df27/Extras/broszura-bezpieczna-wiez-FDDS-12042017.pdf?fbclid=IwAR2lqwPr2OhhvpxiYhU-Z2WUJ6kdfsBRLqlhTIRBmum2rM6X2pe7x1Y0RQI

źródło: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Skip to content