Budżet obywatelski

Drodzy Rodzice!

Title Separator

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Płocku zgłosiła do budżetu obywatelskiego projekt zakupu nowoczesnego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci – Platformę Badań Zmysłów.  Jest to narzędzie służące do diagnozy  nieprawidłowości w obrębie narządu słuchu, w sferze rozwoju mowy oraz centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Umożliwia ocenę fizjologicznej gotowości dzieci do podjęcia nauki czytania, pisania i komunikowania się
w szkole oraz wdrożenie wczesnej terapii.
Zakup nowoczesnego sprzętu zwiększy możliwości diagnostyki uszkodzeń słuchu u starszych dzieci i zaburzeń mowy, a podjęcie odpowiednich oddziaływań terapeutycznych na wczesnym etapie zapobiegnie powstawaniu i nawarstwianiu się wtórnych deficytów w sferze emocjonalnej, społecznej i dydaktycznej u dzieci. Z Platformy Badań Zmysłów będą mogły korzystać dzieci i uczniowie z rejonu miasta Płocka.

ZWRACAMY SIĘ DO WAS Z GORĄCĄ PROŚBĄ
O ODDANIE GŁOSU NA NASZ PROJEKT

NR PROJEKTU 25

NAZWA PROJEKTU – Wyposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku w nowoczesny sprzęt do diagnozy i terapii dzieci – Platformę Badań Zmysłów.

Głosować może każda osoba, niezależnie od wieku, zameldowana w Płocku, również na pobyt tymczasowy. U dzieci poniżej 13 r.ż. wymagana jest zgoda rodzica. Głosowanie odbywa się w dniach 28 września – 11 października 2020 r.  

Głosować można:

internetowo – poprzez zalogowanie się na stronie www.mojemiasto.plock.eu, konieczny jest adres e-mail, numer pesel, numer telefonu, przy czym z jednego adresu e-mali można głosować raz,

osobiście – w punkcie Urzędu Miasta Płocka przy ul Misjonarskiej 22 (Centrum Organizacji Pozarządowych) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00,
po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL