Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Idea obchodzenia Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci sięga 2001 roku i powstała z inicjatywy szwajcarskiej fundacji „Światowy Szczyt Kobiet”. Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do urzędów swoich krajów. Głównym celem koalicji jest przyczynianie się do tworzenia kultury zapobiegania nadużyciom i przemocy wobec dzieci. Ten globalny sojusz stara się zwiększyć świadomość, mobilizować opinię publiczną do działania i rozpowszechnia programów prewencyjnych.

Najnowsze badania Fundacji wskazują, że w czasie pandemii (od połowy marca do końca czerwca 2020 r.) 27% dzieci i młodzieży doświadczyło co najmniej jednej z 12 badanych form krzywdzenia. Co dziesiąte dziecko (11%) doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej. Tyle samo doświadczyło wykorzystywania seksualnego (10%). Co ważne, 1 dziecko na 11 przyznało, że nie ma nikogo, kto mógłby zaoferować mu wsparcie w trudnej sytuacji.

Źródło: nowy-sacz.policja.gov.pl

Skip to content