POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W CZASIE FERII

W okresie ferii zimowych, podobnie jak całym rokiem kalendarzowym, dzieci, uczniowie oraz rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku. Placówka działa zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS- CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnię polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz wspomaganiu rodzin w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, ich możliwości psychofizycznych, a także generowaniu rozwiązań problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Pracownicy Poradni pozostają także w gotowości do podejmowania działań o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Oferty Poradni znaleźć można na:

  • stronie internetowej placówki : poradniaplock.pl,
  • dzwoniąc do sekretariatu poradni – 024 367 23 23
  • profil poradni na Facebook (funpage):

https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-Nr-1-w-P%C5%82ocku-100525928445212/

 

PRZYDATNE INFORMACJE

  • sekretariat Poradni – 24 367 23 23
  • Ogólnopolska bezpłatna infolinia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 800 080 222
  • Rekomendowana przez MEN poradnia on-line „Zawsze jest wyjcie” – https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/