Iwona Kępczyńska

Iwona Kępczyńska
Wicedyrektor, Psycholog, oligofrenopedagog

Praca w Zespołach Orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju

Skip to content