Izabela Garwacka

Izabela Garwacka
Pedagog

Diagnoza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dyskalkulia, praktyk w pracy z dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i trudnościami w matematyce, zintegrowany trening pisania.

Skip to content