Integracja sensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNA
Za twórcę teorii integracji sensorycznej uważa się amerykańską psycholog, pedagoga specjalnego i terapeutkę zajęciową dr A. Jean Ayers.
Wyróżniamy 5 następujących zmysłów:
1. Dotyk
2. Słuch
3. Wzrok
4. Węch
5. Smak
Oraz trzy bazowe układy sensoryczne:
1. Układ dotykowy
2. Układ przedsionkowy
3. Układ proprioceptywny

Te wszystkie systemy powinny ze sobą nie tylko dobrze współpracować, ale i ściśle ze sobą współdziałać.
Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie systemów.

Na co rodzic powinien zwrócić uwagę u dziecka w wieku 0-12 m.ż.:
• Czy lubi być trzymane na rękach?
• Czy cieszy się, gdy nim poruszasz w przestrzeni? (np. „samoloty”)
• Czy dziecko podczas zabawy używa tylko opuszków palców?
• Czy dziecko używa obu rąk do zabawy ?Czy przenosi zabawkę z ręki do ręki?
• Czy dziecko toleruje różne struktury pokarmu?
• Czy dziecko unika pewnych zabawek? Czy ma preferencje co do zabawek?
• Czy łatwo przechodzi z pozycji w drugą?
• Czy dziecko śpi w nocy? Czy łatwo zasypia?
• Czy ławo je uspokoić, gdy płacze?
• Czy dziecko lubi bawić się na różnych rodzajach podłoża?
• Czy wyciąga we właściwą stronę ręce, by chronić się przed upadkiem?

Skip to content